Shangri La Akademie

NLP Master Practitioner a hypnóza podle Ericksona

Tento výcvik nejen rozvíjí schopnosti a obratnost ve využívání jazyka a hypnózy, dále pracuje s hlubšími vrstvami v člověku a také většími technikami NLP.

Tento výcvik je pokročilým výcvikem v NLP a práce s hypnózou podle Ericksona. Navazuje na výcvik NLP Practitioner. Skládá se z 3 bloků po 18 dní výuky. Na konci po absolvování výcviku a splnění podmínek můžete získat mezinárodní certifikát.

NLP Master Practitioner je pro každého, kdo chce:

 • pracovat jako terapeut, poradce či kouč pomocí NLP a hypnózy podle Ericksona,
 • zvýšit svou tvořivost a efektivitu,
 • rozpoznávat a transformovat hlubší struktury osobnosti,
 • vycvičit si své komunikační schopnosti na vysokou úroveň,
 • pracovat se změněnými stavy vědomí.

Obsah:

Výcvik v NLP Master Practitioner/ hypnóze podle Ericksona pro pokročilé učí kompetentní používání technik NLP a hypnózy v terapiích, komunikaci a koučingu. Pomůže vám rozvinout vaše schopnosti prezentace a ukáže vám jak lze NLP a hypnózu podle Ericksona kombinovat s dalšími terapeutickými metodami, aby byly vytvářené optimální výstupy bez zbytečných terapeutických intervencí z vnějšku a které jsou zaměřené na rozvinutí zdrojů klienta k tomu, aby si klient našel svoji cestu sám.

Účastníci se naučí interaktivní a koncepční schopnosti přesné práce s různými vrstvami, strukturami a vzorci osobností:
Reimprinting, integrace konfliktních přesvědčení, kongruence, hodnoty, SATIR model (rodinná terapie), identita, pokročilá práce se strategiemi, metaprogramy, pokročilá práce s metaforami, jednokrokové přerámcování, strategie tvořivosti, kinestetická časová přímka.

Výstupem je pak kompetence a důvěra ve své schopnosti a ve zvládání obtížných situací a témat a k tomu přizpůsobit práci podle potřeb klienta.

Vize:

 • NLP je model komunikace a terapie, který integruje tělo i mysl.
 • NLP je orientováno na řešení.
 • NLP je orientováno na zdroje.
 • NLP využívá pozadí humanistického vnímání člověka k práci s jedincem.
 • NLP integruje úhel pohledu jedince do systémového vnímání.
 • NLP vylepšuje komunikaci s ostatními a se sebou samým.
 • NLP vytváří odpovědnost za sebe sama.
 • NLP vnímá okamžik nyní, čistí minulost a vytváří budoucnost.

Léčení z nevědomí:

 • Hypnóza podle Ericksona komunikuje s nevědomím s respektem, za účelem integrace změny a nového učení do nejhlubších vrstev naší osobnosti.
 • Hypnóza podle Ericksona vytváří harmonii mezi vědomou a nevědomou myslí a díky tomu nová chování vznikají přirozeně a bez úsilí.
 • Hypnóza podle Ericksona je založena na pochopení vztahů mezi jazykem, mozkem a chováním.
 • Hypnóza podle Ericksona je přístup, který zároveň využívá a učí přesné používání jazyka.
 • Hypnóza podle Ericksona učí přítomnosti a pozornosti ve všech našich smyslech.
 • Hypnóza podle Ericksona pracuje často nepřímo za pomocí metafor a truismů.

Schopnosti, motivace, excelence:

NLP a hypnóza podle Ericksona jsou brilantní a silné nástroje, které proměňují komunikaci v mistrovství. Jsou to nástroje, které silně oslovují jak nevědomou, tak vědomou mysl. Silné nástroje vyžadují vysoký stupeň osobní integrity a etické odpovědnosti. Proto dáváme během našeho výcviku takový důraz na proces osobního rozvoje, aby absolvent mohl excelentně pracovat s lidmi vášnivě, citlivě a s úctou.